THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận kinh doanh :     sales@tiawellnessresort.com

Bộ phận marketing  :     marketing@tiawellnessresort.com

Bộ phận đặt phòng  :     reservation@tiawellnessresort.com

TÀI LIỆU

Resort Fact Sheet:              Chi Tiết

Wellness Fact Sheet:          Chi Tiết

Covid Safety Regulation:    Chi Tiết

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận đặt phòng :reservation@tiawellnessresort.com

Bộ phận kinh doanh :sales@tiawellnessresort.com

Bộ phận marketing :marketing@tiawellnessresort.com

THƯ VIỆN ẢNH

Hình ảnh:     Xem Thêm

Video:          Xem Thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Re-branding Announcement | January 2021                                                     : Chi Tiết

Opening Announcement       | March 2021                                                       : Chi Tiết

TIA Wellness Resort, Expands Holistic Offerings in Vietnam | January 2023  : Chi Tiết

Eat Light, Feel Bright at TIA that Elevates Healthy Cuisine    | March 2023    : Chi Tiết

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Re-branding Announcement

| January 2021 : Read More

 

Opening Announcement

| March 2021 : Read More

 

TIA Wellness Resort, Expands Holistic Offerings in Vietnam | January 2023 : Read More

 

Eat Light, Feel Bright at TIA that Elevates Healthy Cuisine | March 2023 : Read More