PRIVATE RETREATS

Cung cấp các gói nghỉ dưỡng trong 4 hay 7 đêm với sự hỗ trợ từ chuyên viên của chúng tôi cùng các liệu trình được thiết kế
giúp phù hợp cho từng cá nhân nhằm phục hồi, chữa lành và phát triển sức mạnh nội tại của bản thân

PRIVATE RETREATS

Cung cấp các gói nghỉ dưỡng trong 4 hay 7 đêm với sự hỗ trợ từ chuyên viên của chúng tôi cùng các liệu trình được thiết kế giúp phù hợp cho từng cá nhân nhằm phục hồi, chữa lành và phát triển sức mạnh nội tại của bản thân

CREATIVE HEALING RETREAT

Được thiết kế giúp giảm căng thẳng, lo âu; giải phóng các suy nghĩ tiêu cực và tìm lại những cân bằng bên trong cảm xúc đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe. Những trụ cột chính cho gói nghỉ dưỡng này bao gồm:

 

Reiki – Creativity – Breath

 

• Các trị liệu chăm sóc sức khỏe hằng ngày được thiết kế theo chỉ định từ các chuyên
  gia của TIA, tổng cộng 140 phút mỗi khách

• Toàn bộ bữa ăn chính theo chế độ thuần chay

• Các lớp điều tiết hơi thở & buổi trải nghiệm sáng tạo với trà TIA

• Được tư vấn và nhận định hướng chăm sóc sức khỏe cá nhân từ chuyên viên của TIA

BODY & MIND CLEANSE

Được thiết kế để giúp cơ thể loại bỏ các độc tố, giảm viêm và khuyến khích một lối sống lành mạnh từ đó giúp bản thân giải phóng tâm trí khỏi những vướng bận xung quanh, suy nghĩ quá mức và căng thẳng. Những cột mốc sức khỏe chính của chương trình này bao gồm:

 

Yoga – Detox – Breath

• Các trị liệu chăm sóc sức khỏe hằng ngày được thiết kế theo chỉ định từ các chuyên

 gia của TIA, tổng cộng 140 phút mỗi khách

• Toàn bộ bữa ăn theo chế độ thuần chay với thực phẩm thô, với lịch nhịn ăn gián
 đoạn 16/8

• Các lớp Yoga và tập thở mỗi ngày cùng chuyên viên của TIA

• Được tư vấn và nhận định hướng chăm sóc sức khỏe cá nhân từ chuyên viên của TIA

Thiết kế chưa có tên (4)

CREATIVE HEALING RETREAT

Được thiết kế giúp giảm căng thẳng, lo âu; giải phóng các suy nghĩ tiêu cực và tìm lại những cân bằng bên trong cảm xúc đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe. Những trụ cột chính cho gói nghỉ dưỡng này bao gồm:

 

Reiki – Creativity – Breath

 

• Các trị liệu chăm sóc sức khỏe hằng ngày được thiết kế theo chỉ định từ các chuyên
 gia của TIA, tổng cộng 140 phút mỗi khách

• Toàn bộ bữa ăn chính theo chế độ thuần chay

• Các lớp điều tiết hơi thở & buổi trải nghiệm sáng tạo với trà TIA

• Được tư vấn và nhận định hướng chăm sóc sức khỏe cá nhân từ chuyên viên của TIA

Thiết kế chưa có tên (4)

BODY & MIND CLEANSE

Được thiết kế để giúp cơ thể loại bỏ các độc tố, giảm viêm và khuyến khích một lối sống lành mạnh từ đó giúp bản thân giải phóng tâm trí khỏi những vướng bận xung quanh, suy nghĩ quá mức và căng thẳng. Những cột mốc sức khỏe chính của chương trình này bao gồm:

 

Yoga – Detox – Breath

 

• Các trị liệu chăm sóc sức khỏe hằng ngày được thiết kế theo chỉ định từ các chuyên

 gia của TIA, tổng cộng 140 phút mỗi khách

• Toàn bộ bữa ăn theo chế độ thuần chay với thực phẩm thô, với lịch nhịn ăn gián
 đoạn 16/8

• Các lớp Yoga và tập thở mỗi ngày cùng chuyên viên của TIA

• Được tư vấn và nhận định hướng chăm sóc sức khỏe cá nhân từ chuyên viên của TIA

ĐẶT PHÒNG TRỰC TIẾP
& NHẬN ƯU ĐÃI

Nhận phòng sớm & trả phòng trễ
( tùy theo tình trạng phòng )